วันสงกรานต์

ID: 
094
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “วันสงกรานต์” กล่าวถึง กิจวัตประจำวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา ที่เราควรสืบทอดเอาไว้ โดยมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละวันดังนี้ ๑๓ เมษายน “วันสังขารล่อง” ทำความสะอาดบ้านเรือน ทำร่างกายให้สะอาด เพื่อเป็นการชำระล้างมลทินให้ไหลไปตามน้ำต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง ๑๔ เมษายน “วันเนาว์” เตรียมข้าวของอาหารเครื่องใช้ เพื่อไปเข้าวัด ขนทรายเข้าวัด ปั้นเจดีย์ ปักตุง ๑๕ เมษายน “วันพญาวัน” เข้าวัดทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา ทำจิตใจให้สดใสรับปีใหม่ รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้