ฮ่ำพระคุณป้อ

ID: 
089
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “พระคุณพ่อ” กล่าวถึงพระคุณพ่อที่มีต่อลูก พ่อในฐานะที่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว มีอาชีพเป็นเกษตรกรซึ่งต้องอาศัยความอดทน ตรากตรำทำงานหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จุนเจือครอบครัวและส่งเสียให้ลูกเรียน เพื่อจะได้มีอนาคตที่ดี และหวังพึ่งพาลูกเมื่อพ่อถึงวัยชราจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้