อุปมามือ 5 นิ้ว

ID: 
086
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “อุปมา มือห้านิ้ว” กล่าวถึงการเปรียบการทำงานของมนุษย์กับนิ้วมือทั้ง 5 ซึ่งแต่ละนิ้วต่างมีความสำคัญแตกต่างกันไป หากมนุษย์รู้จักทำงานด้วยความสามัคคี ก็จะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ เหมือนกับนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว ที่ช่วยกันประคับประคองจนงานสำเร็จ โดยมีการกล่าวถึงนิ้วแต่ละนิ้ว ดังนี้ • นิ้วหัวแม่มือ เปรียบเสมือนผู้สูงอายุ เป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน • นิ้วชี้ เปรียบเสมือนผู้นำ ผู้สั่งการให้งานดำเนินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ • นิ้วกลาง เปรียบเหมือนวัยหนุ่มสาว เป็นวัยที่เป็นเรี่ยวแรงหลักในการดำเนินงาน • นิ้วนาง เปรียบเสมือนแม่งาน คอยควบคุมการทำงาน • นิ้วก้อย เปรียบเสมือนเด็กน้อย คอยช่วยเหลืองานทุกงาน
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้