อยู่อย่างไรให้สุขใจ๋ในวัยสูงอายุ

ID: 
083
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
มะนาวล่องของ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “อยู่อย่างสุขใจ๋ในวัยสูงอายุ” กล่าวถึงการแนะนำการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ว่าด้วยการปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุอย่างมีความสุข โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ ๑ . ทำตนเป็นที่เคารพนับถือ ๒ . ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ๓ . ช่วยเหลือเพื่อนบ้านตามสมควร ๔ . ถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ แก่อนุชนรุ่นหลัง
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้