องค์หมอเจ้าฟ้าห่วงปวงประชา

ID: 
081
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “องค์หมอเจ้าฟ้าปวงประชาสยาม” กล่าวถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนต่างเรียกพระองค์ว่า “หมอเจ้าฟ้า” เนื่องจากพระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านการแพทย์ ทรงศึกษาวิชาการทางการแพทย์ และทรงสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์ เช่น ทุนหมอเจ้าฟ้า สร้างสุขศาลา ซึ่งการให้ความสำคัญนี้ส่งผลให้วงการแพทย์ไทยพัฒนาจนประสบความสำเร็จหลายประการ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้