องค์ศีล 5

ID: 
080
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
คติธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “องค์ ศีล ห้า” กล่าวถึงข้อห้ามที่ไม่ควรกระทำของศาสนาพุทธ 5 ข้อ (ศีล 5) อันได้แก่ 1. ปาณาติปาตาเวรมณี งดเว้นจาการการฆ่าสัตว์ทุกชนิด 2. อทินนาทานาเวรมณี งดเว้นจาการลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ของตน 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรมณี งดเว้นจากกการพูดเท็จ พูดส่อเสียด 5. สุราเมรัยยะมัชชะปามาเวรมณี งดเว้นจากสิ่งเสพติดทุกชนิด
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้