หน้าที่ของป้อแม่ที่มีต่อลูก

ID: 
075
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “หน้าที่ของพ่อและแม่” กล่าวถึงการเลี้ยงดูบุตรและทำหน้าที่สนับสนุนให้บุตรมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต โดยยึดหลักหน้าที่สำคัญ ดังนี้ 1. สอนให้บุตรเป็นคนมีจิตใจดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน 2. สอนให้บุตรประพฤติตัวเป็นคนดี และเลือกคบคนที่ดี 3. สอนให้บุตรให้มีความตั้งใจเรียน และขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ 4. สนับสนุนให้ทุนทรัพย์แก่บุตรเพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพ 5. สอนให้บุตรมีคู่ครองที่ดีเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อ แม่ ดังนี้ 1. เลี้ยงดูบิดา มารดา เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณ 2. ช่วยทำงานบ้าน แบ่งเบาภาระบิดา มารดา 3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นที่สรรเสริญยกย่อง 4. รักษาชื่อเสียง รักษาเกียรติ และวงศ์ตระกูล 5. เมื่อบิดา มารดา ล่วงลับไปแล้ว ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่าน
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้