สิบสองราศี

ID: 
073
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “สิบสองราศี” กล่าวถึงการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละราศี ได้แก่ ๑. ปีชวด พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระธาตุจอมทอง ๒. ปีฉลู พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓. ปีขาล พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระธาตุช่อแฮ ๔. ปีเถาะ พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระธาตุแช่แห้ง ๕. ปีมะโรง พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ๖. ปีมะเส็ง พระธาตุประจำปีเกิด คือต้นโพธิ์ที่ประเทศอินเดีย หรือในประเทศไทย ๗. ปีมะเมีย พระธาตุประจำปีเกิด คือ วัดพระธาตุตะโก้ง ประเทศพม่า ๘. ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ๙. ปีวอก พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระธาตุพนม ๑๐. ปีระกา พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระธาตุหริภุญชัย ๑๑. ปีจอ พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเกตุแก้วจุฬามณี ๑๒. ปีกุน พระธาตุประจำปีเกิด คือวัดพระธาตุดอยตุง
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้