สลากภัตร

ID: 
071
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ต๋ำนานสลากภัต” กล่าวถึงตำนานของประเพณีตานก๋วยสลากว่า ในสมัยพุทธกาลมียักษ์ตนหนึ่งไล่ฆ่านางกุมารี นางจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมแก่นางยักษ์ เมื่อนางยักษ์ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจึงได้สำนึกในบาปที่ตนกระทำ จึงไปอาศัยอยู่กับนางกุมารี คอยช่วยเหลือโดยการทำนายเกี่ยวกับการตกของฝน การปลูกข้าวในปีนั้นๆว่าจะปลูกนาลุ่มหรือนาดอน จนนางกุมารีร่ำรวย ชาวบ้านจึงถามนางกุมารีถึงสาเหตุของความร่ำรวย นางจึงบอกความจริง ทำให้ชาวบ้านร่ำรวย ชาวบ้านจึงแบ่งข้าวของแก่นางยักษ์เพื่อเป็นการตอบแทน เมื่อมีข้าวของมากมายนางยักษ์และนางกุมารีจึงนำไปถวายพระโดยไม่เจาะจงว่าเป็นพระรูปใด จึงกลายเป็นที่มาของประเพณีทานสลากตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้