ศีลห้า

ID: 
067
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
คติธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ศีล ๕” กล่าวถึงการรักษาศีล ๕ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนี้ ๑ . ละเว้นจาการฆ่าสัตว์ ๒ . ละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓ . ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔ . ละเว้นจากการพูดเท็จ ๕ . ละเว้นจากการเสพของมึนเมา
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้