เวียงพิงค์เชียงใหม่ 720 ปี๋

ID: 
066
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
การรณรงค์และการอนุรักษ์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “เวียงพิงค์เชียงใหม่ 720 ปี๋” กล่าวถึงในโอกาสที่เมืองเชียงใหม่มีอายุครบ ๗๒๐ ปี สร้างโดยพญาเม็งรายพร้อมสหาย เมืองเชียงใหม่เดิมชื่อ “นพบุรี” ณ เวลานี้พัฒนากว่าเดิมมาก ยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรม ผู้คนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีพูดจาไพเราะอ่อนหวาน หากใครได้มาเที่ยวมักจะหลงเสน่ห์ และชักชวนกันมาเที่ยว ขอให้คนเชียงใหม่ร่วมอนุรักษ์ รักษา ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามนี้ไว้ ศึกษาหาข้อดี ข้อด้อย และร่วมกันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต่อไป
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้