เวียงต้าก๋านเมืองงาม

ID: 
065
ประเภท: 
กะโลง
ทำนอง: 
อื่อกะโลง
หมวดหมู่: 
ตำนาน
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์กะโลงเรื่อง “เวียงต้าก๋านเมืองงาม” กล่าวถึงแหล่งโบราณสถานชื่อ “เวียงท่ากาน” ตั้งอยู่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาษาพื้นเมืองอ่านว่า “ต้าก๋าน” เวียงท่ากาน เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งในสมัยหริภุญชัย มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี เริ่มสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุญชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพญามังรายช่วงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ มีโบราณวัตถุที่สำคัญ ของวัดท่ากาน คือ พระเพ็ชร หรือหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปแบบสิงห์หนึ่ง ขัดสมาธิเพชร อายุราว 700 ปี และมีพระแกง หรือ พระพิมพ์ดินเผา และกู่แก้ว หรือ สถูป ซึ่งเป็นโบราณสถานอันสำคัญของเวียงท่ากาน
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้