วิถีคนเมือง

ID: 
064
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
วิงวอน
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “วิถีคนเมือง” กล่าวถึงวิถีชีวิตคนเมือง วิถึชีวิตของคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีกัน เช่น เมื่อถึงฤดูทำนาก็จะช่วยกันลงแขก ประเพณีวัฒนธรรมที่ควรรักษา เช่น ประเพณีการขนทรายเข้าวัด ประเพณีการรับประทานอาหาร และอาหารที่นิยมของคนล้านนา คือ น้ำพริกตาแดง ห่อนึ่ง ผักกาดจอ เป็นต้น ในงานเทศกาลก็จะนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาบรรเลง เช่น สะล้อ ซอ ซึง วิถีของผู้หญิงล้านนา คือ รู้จักรักนวลสงวนตัว และพูดจาอ่อนหวาน เป็นต้น
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้