วันเสียประจำเดือน

ID: 
063
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “วันเสียประจำเดือน” กล่าวถึงความเชื่อของคนล้านนาที่ไม่ว่าจะกระทำการมงคลใดๆ จำเป็นจะต้องดูฤกษ์งามยามดีก่อนเสมอเพื่อความป็นศิริมงคล โดยมีวันเสียประจำแต่ละเดือนดังนี้ - เดือนเกี๋ยง หมายถึงเดือนอ้าย หรือเดือนที่ ๑ - เดือนยี่ หมายถึงเดือนที่ ๒ - เดือนสาม หมายถึง เดือนที่ ๓ และนับต่อไปจนถึงเดือน ๑๒ แล้วมาเริ่มต้นนับใหม่ ดังนั้นจึงกำหนดวันเสียประจำเดือนไว้ดังนี้ - เดือนเกี๋ยง เดือนห้า เดือนเก้า วันเสีย คือวันอาทิตย์ และวันจันทร์ - เดือนยี่ เดือนหก เดือนสิบ วันเสีย คือวันอังคาร - เดือนสาม เดือนเจ็ด เดือนสิบเอ็ด วันเสียคือวันเสาร์ และวันพฤหัส - เดือนสี่ เดือนแปด เดือนสิบสอง วันเสียคือวันศุกร์ และวันพุธ ดังนั้นวันเสียประจำเดือนจึงไม่นิยมทำการมงคลใดๆ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้