วัฒนธรรมประเพณี

ID: 
061
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “วัฒนธรรมประเพณี” ได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน เปรียบได้ดั่งขันแก้วทั้งสาม คือองค์รวมแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านภาษาคือ ภาษาล้านนาและอักษรล้านนา ที่ได้กระจายไปทั่วภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด และวัฒนธรรมประเพณีที่ควรรักษา เช่น การไหว้ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส การเลี้ยงข้าว น้ำ แก่ญาติเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเยือนถึงบ้านเรือน เป็นต้น
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้