โลกสมัย

ID: 
060
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “โลกสมัย” กล่าวถึงความก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้คนต่างนิยมให้คุณค่าในตัววัตถุมากขึ้น โดยยึดเอาเงินและความสะดวกสบายเป็นที่ตั้ง ผ่อนรถ ผ่อนมือถือ โดยไม่คำนึงถึงรายรับรายจ่ายของตน บางคนก็ต้องกู้เงินเพื่อผ่อนของ จึงอยากให้ทุกคนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และรู้จักประมาณตน
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้