ลานนา-ล้านนา

ID: 
058
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
ประวัติศาสตร์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ลานนา ล้านนา” กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการเรียกดินแดนภาคเหนือตอนบน ซึ่งแต่เดิมเรียกกันว่า “ลานนา” แต่ต่อมาคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมี ดร. ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธาน ได้ให้ข้อยุติว่า "ล้านนา" เป็นคำที่ถูกต้อง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 ซึ่งความหมาย "ล้านนา" หรือ "นาล้านไร่" จากหลักฐานในคัมภีร์ใบลานได้กล่าวถึง และสามารถแปลเป็นภาษาสันสกฤต-บาลีได้ว่า "ศรีทศลักษเกษตร" หรือ "เขตฺตทสฺลกฺข" ทั้งสองคำนี้แปลว่า "สิบแสนนา" หรือ ล้านนา (ทศ แปลว่า สิบ / ลักษหรือลักข แปลว่า แสน / เกษตรหรือเขต แปลว่า นา)
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้