ยุคข้าวยากหมากแพง

ID: 
055
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ยุคข้าวยากหมากแปง” กล่าวถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปรียบเทียบในสมัยก่อนกับปัจจุบัน โดยสังคมในยุคสมัยในอดีต คนในสังคมเดียวกันจะมีความรักใคร่สามัคคีกัน หากมีงานชาวบ้านก็จะช่วยกัน ร่วมมือร่วมใจ มีน้ำใจซึ่งกันและกันเสมอ มีชีวิตความเป็นอยู่อันอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อประกอบอาหาร ค่าของเงินค่อนข้างแพง มีเงิน ๑๐๐ บาท สามารถซื้อของได้หลายอย่าง แต่ในปัจจุบัน เป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพง ทำมาหากินลำบาก ควรใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ควรลุ่มหลงมัวเมากับอบายมุขต่างๆ ให้ขยันขันแข็งทำมาหากินด้วยความอดทน ไม่เป็นหนี้ใคร ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสวัสดี
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้