เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา

ID: 
053
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ซึ่งเป็นรางวัลของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ โดยบทประพันธ์ดังกล่าวได้เปรียบเปรยกับช้างเผือกที่อยู่ในป่า หากใครไม่ไปแสวงหาก็คงไม่พบ หรือเพชรที่อยู่ในโคลนตม หากไม่มีใครไปขุดแม้จะงามสักเพียงใด ก็คงไม่เห็นแสงสว่างหรือความสวยงามของเพชรนั้น เฉกเช่นเดียวกับรางวัล “เพชรราชภัฎ เพชรล้านนา” ถือว่าเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสนับสนุนบุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เผยแพร่และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ประกอบกับการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้