พระของลูก

ID: 
051
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “พระของลูก” กล่าวถึงความรักของบิดา มารดาต่อบุตร ที่แม้แต่แผ่นดิน แผ่นฟ้า หรือสวรรค์ไตรภูมิภพไหน ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความรักของบิดามารดาที่เฝ้าเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัย บางครั้งเราอาจละเลย หลงลืมบุญคุณความรักที่ท่านมีต่อเรา จึงอยากขอให้ทุกคนพึงระลึกเสมอว่าบิดามารดาคือพระในบ้าน อย่าหลงลืมแต่กราบไหว้พระนอกบ้านมากกว่าพระในบ้านของเราเอง เพราะพรจากบิดามารดาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้