ปู่สอนหลาน

ID: 
048
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
มะนาวล่องของ
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ปู่สอนหลาน” เป็นเรื่องราวคำสอนของคนโบราณที่สอนลูกหลานในการครองเรือนว่า เมื่อสามี ภรรยา มีเรื่องทะเลาะหรือโกรธกันนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งใจเย็นๆ อย่าเป็นไฟเติมเชื้ออีกฝ่ายหนึ่ง อย่าใช้กำลังหรือทำลายข้าวของ ให้รักกันไว้ ช่วยกันขยันทำงานดูแลครอบครัว ให้รู้จักประหยัด อดออม ผูกมิตรไมตรีกันไว้ อย่ายุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสพติด อย่าโกหกหลอกลวงกัน อย่าข้องเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาด จะพาให้ฉิบหายได้ ให้นำอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวในการใช้ชีวิตคู่ จะทำให้ชีวิตมีความสุข
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้