ปอยหลวงสมัยใหม่

ID: 
044
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ปอยหลวงสมัยใหม่” กล่าวถึงการเปรียบเทียบประเพณีปอยหลวงสมัยใหม่ กับปอยหลวงในอดีต ลักษณะของงานปอยหลวงในปัจจุบัน ผู้คนเน้นไปที่การดื่มสุราของมึนเมา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท วัยรุ่นมีการแต่งกายไม่สุภาพ ล่อแหลม ไม่เหมาะกับกาละเทศะ ปอยหลวงในอดีตนั้นแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง มีการฟ้อนรำ เล่นดนตรีพื้นบ้าน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จะเห็นได้ว่าปอยหลวงในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้เขียนจึงอยากขอวอนให้เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไว้
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้