ประวัติและผลงานครูบาศรีวิชัย

ID: 
041
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
ประวัติศาสตร์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ประวัติผลงานครูบาเจ้าศรีวิชัย” กล่าวถึงประวัติและผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา เนื่องจากในขณะที่ท่านถือกำเนิดมานั้น ได้เกิดแผ่นดินไหว ฝนฟ้าคะนองอย่างหนักซึ่งเชื่อกันว่าผู้มีบุญจะได้มาเกิดยังโลกมนุษย์ ท่านเป็นผู้ทำนุ บำรุงพระศาสนา พัฒนาวัดทั่วล้านนานับรวมได้ ร้อยกว่าวัด ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ ไม่ฉันเนื้อสัตว์ ประการหนึ่งที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนา คือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง ๕ เดือนเศษ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้