เบญจศีลเบญจธรรม ก๊ำจุนโลก

ID: 
039
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
คติธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “เบญจศีล เบญจธรรม ก๊ำจูโลก” กล่าวถึงศีล ๕ ข้อ ที่ค้ำชูให้สังคมโลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งหากปฏิบัติได้ก็จะไม่นำความเดือดร้อนมาสู่สังคมอันได้แก่ ข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ข้อ ๒ ห้ามลักทรัพย์ของผู้อื่น ข้อ ๓ ห้ามประพฤติผิดในกาม ข้อ ๔ ห้ามพูดเท็จ พูดส่อเสียด เหยียดหยามผู้อื่น ข้อ ๕ งดเว้นสิ่งเสพติดทุกชนิด
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้