นักบุญล้านนาครูบาศรีวิชัย

ID: 
037
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ประวัติศาสตร์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “นักบุญล้านนาครูบาศรีวิจัย” กล่าวถึงชีวประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย เดิมมีนามว่า “อินเฟือน” ซึ่งมีความหมายว่าการเกิดกัมปนาทหวั่นไหวถึงสวรรค์หรือเมืองของพระอินทร์ เนื่องจากใน วันที่เกิดนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ซึ่งมีเชื่อกันว่าคนมีบุญญาธิการจะมาเกิด ผู้คนต่างยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยว่า “นักบุญแห่งล้านนา” เนื่องจากท่านได้ทำประโยชน์มากมายให้กับชาวล้านนา ซึ่งผลงานที่เป็นที่จดจำของท่านคือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ เพื่อให้ผู้คนที่ศรัทธาได้ขึ้นไปเคารพสักการะพระธาตุดอยสุเทพ
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้