เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ID: 
036
ประเภท: 
กะโลง
ทำนอง: 
อื่อกะโลง
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์กะโลงเรื่อง “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ” กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทั้งในด้านภาษา ดนตรี และศาสตร์ด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังทรงสนพระราชหฤทัย ในด้านมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย พสกนิกรชาวไทยต่างแซ่ซ้องสรรเสริญในพระบุญญาบารมีของพระองค์
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้