เทินทูนป๋าระมีจักรีป้อไท้

ID: 
034
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “เทิดบุญป๋าระมีจักรีป้อไท้” กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนและนานาประเทศ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ โดยเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริต่างๆของพระองค์ที่ล้วนทำเพื่อประชาชนของพระองค์
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้