ทำดีกั๋นเต๊อะ

ID: 
033
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
การรณรงค์และการอนุรักษ์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ทำดีกั๋นเต๊อะ” กล่าวถึงคำสอนของศาสนาพุทธที่ให้กระทำความดี ละเว้นความชั่ว เพราะเชื่อว่าเมื่อทำความดีแล้วจะทำให้เราสามารถสั่งสมบุญบารมีได้ และถึงแม้ว่าจะสิ้นอายุขัยบุญบารมีที่ได้ทำก็จะยังคงติดตัวเรา ส่งผลให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ และเกิดในภพภูมิที่ดี
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้