ต๋ำนานเวียงต้าก๋าน

ID: 
029
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
ตำนาน
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ต๋ำนานเวียงต้าก๋าน” กล่าวถึงประวัติของ “เวียงต้าก๋าน” (เวียงท่ากาน) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง แต่เดิมมีชื่อว่า “ตะก๋า” เพราะมีกาเผือกอาศัยอยู่แถวนั้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านมึความเชื่อว่ากาเผือกเป็นสัตว์อัปมงคล ในสมัยที่พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นครองเมือง โดยมีเวียงท่ากานเป็นเมืองหน้าด่าน บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกระทั่งพระญามังราย (เจ้าผู้ครองนครล้านนา) ยกทัพมาตี ส่งผลให้กำลังและอำนาจของพระนางจามเทวีอ่อนลง ทำให้ตกเป็นเมืองขึ้นของล้านนา เวียงต้าก๋านมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าอยู่มากมาย ผู้เขียนจึงเชิญชวนให้มาเที่ยวเวียงต้าก๋าน
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้