ต๋ำนานพระธาตุดอยสุเทพ

ID: 
026
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ตำนาน
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ต๋ำนานพระธาตุดอยสุเทพ” กล่าวถึงพระสงฆ์ชื่อ “สุมน” ได้ฝันเห็นเจดีย์ครอบองค์พระธาตุหักโค่นลงมา จึงแจ้งให้พระเจ้าลือไทผู้ครองนครสุโขทัยทราบ พระเจ้าลือไทจึงสั่งให้ทหารขุดลงไปและพบองค์พระธาตุในผอบ จึงแจ้งให้พระเจ้าธรรมราชาทราบ แต่ท่านไม่เชื่อถือในองค์ธาตุจึงได้นำไปมอบให้พระเจ้ากือนา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระเจ้ากือนาจึงหาสถานที่นำองค์ธาตุบรรจุ โดยใช้วิธีการนำขึ้นช้างเสี่ยงทาย หากช้างหยุดลงที่ใดก็จะสร้างพระธาตุ ณ บริเวณนั้น จนกระทั่งเมื่อช้างเดินทางมาถึงดอยสุเทพก็หยุดอยู่ ณ บริเวณนั้นและเสียชีวิตลงทันที พระเจ้ากือนาจึงทรงสั่งให้สร้างพระธาตุดอยสุเทพ ณ บริเวณนั้น
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้