ชีวประวัติท่านพญาพรหมโวหาร

ID: 
020
ประเภท: 
ค่าวฮ่ำ
หมวดหมู่: 
ยกย่องเชิดชูบุคคลสำคัญ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ชีวประวัติท่านพญาพรหมโวหาร” กล่าวถึงอัตชีวประวัติของพระยาพรหมโวหาร นักปราชญ์แห่งเมืองละกอน และเป็นกวีเอกของล้านนา ชื่อเดิมคือ “พรหมมินทร์” ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดลำปาง เคยบวชเณรและอุปสมบท และได้ลาสิกขาเป็นกวีรับแต่งค่าวใช้ให้หนุ่มสาว ผลงาน “ค่าวไค่สิก” (อยากลาสิกขา) รับเขียนค่าวจดหมายให้หนุ่มสาว แต่งค่าวธรรมเรื่องหงส์หิน (บางตอน) กำจ่ม ค่าวเรื่องจ๊างขึด ค่าวนางจม ประสบการณ์ของท่าน เคยเป็นอาลักษณ์เจ้าเมืองลำปาง เป็นอาลักษณ์เจ้าเมืองแพร่
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้