เจิญแอ่วสันป่าตอง

ID: 
019
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “เจิญแอ่วสันป่าตอง” กล่าวถึงการเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แนะนำสินค้าและของดีของอำเภอสันป่าตอง แหล่งท่องเที่ยว และโบราณสถาน ได้แก่ ลำไย ผลไม้ทางเศรษฐกิจและนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก บริเวณถนนสายหัตถกรรม สองฝั่งคลองชลประทาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ที่มีชื่อเสียงในด้านพันธุ์ข้าวที่ดี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ หนองสะเรียม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมีตำนานที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ที่ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเล่ากันว่าคนในหมู่บ้านเอาปลาไหลยักษ์มาทำอาหารกิน จึงเกิดอาเพท ทำให้หมู่บ้านจำนวน ๓๐๐ หลังจมอยู่ใต้บาดาล และยังมีตลาดนัดวัดเสาร์ทุ่งฟ้าบด “กาดวัว กาดควาย” ถือได้ว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัดป่าเจริญธรรม มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และโบราณสถานเวียงท่ากาน เป็นกลุ่มโบราณสถานและคูเมืองแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง นอกจากนี้อำเภอสันป่าตองยังเป็นแหล่งรวมของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ชาวเม็ง ชาวยอง ชาวเขิน ชาวลัวะ เป็นต้น
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้