คติสอนใจ๋ เรื่องอวดสัพคุณ

ID: 
011
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “คติสอนใจ๋เรื่องอวดสัพคุณ” เป็นนิทานคติสอนใจโดยมีตัวนำเรื่องคือ สัตว์ 3 ชนิด คือหิ่งห้อย อึ่งอ่าง และกิ้งก่า ซึ่งรอดตายจากการอาศัยอยู่ในกะลามะพร้าว ที่ลอยมาตามน้ำในวันที่เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วม กะลามะพร้าวได้ไหลไปตามน้ำจนค่ำมืด หิ่งห้อยจึงเปล่งแสงออกมาพร้อมกับคุยโอ้อวดว่า เพราะแสงสว่างของตนเอง จึงทำให้มองเห็นทาง ฝ่ายอึ่งอ่างได้ฟังดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าตัวเองตัวใหญ่กว่าใครทั้งหมดในที่นี้ จึงพองร่างตัวเองจนเต็มกะลา ฝ่ายกิ้งก่าได้ฟังก็คุยโอ้อวดตัวว่าข้าตัวยาวกว่าทุกตัว จึงแสดงตัวด้วยการเหยียดตัวเองให้ยาว จนกะลาคว่ำ สัตว์ทั้ง 3 ชนิดเลยเสียชีวิตในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “การอยู่ร่วมกันในยามคับขัน ควรมีสติ และรู้รักสามัคคี เพื่อต่อสู้กับภัยอันตราย”
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้