ครูบาศรีวิชัยมรณภาพไปแล้ว 76 ปี๋ บารมีไม่เสื่อมคลาย

ID: 
008
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง
หมวดหมู่: 
ประวัติศาสตร์
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ครูบาศรีวิชัยมรณภาพไป ๗๖ ปีบารมีไม่เคยเสื่อมคลาย” กล่าวถึงครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ยึดในหลักธรรมความเมตตา ที่ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปหลายสิบปีแล้วแต่คุณความดี บารมี ที่ท่านได้สร้างสมตลอดช่วงชีวิตของท่านต่อพุทธศาสนาในภาคเหนือ เช่น การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ยังคงประจักษ์แก่สายตาคนรุ่นหลังสืบต่อไป
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้