ข้อห้ามของคนโบราณ

ID: 
006
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
มะนาวล่องของ
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ข้อห้ามของคนโบราณ” กล่าวถึงความเชื่อของชาวล้านนาในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติประจำวันต่างๆ ดังนี้ - วันอาทิตย์ ไม่ควรลับมีด ตีขวาน - วันจันทร์ ไม่ควรก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านเรือน เพราะเชื่อว่าจะสูญเสียญาติพี่น้องในครอบครัว - วันอังคาร ไม่ควรจัดงานเลี้ยงของมึนเมา - วันพุธ ไม่ควรสร้างรั้วบ้าน - วันพฤหัสบดี ไม่ควรท่องเที่ยวในป่าเขา - วันศุกร์ ไม่ควรซื้อขายวัวควาย และเสื้อผ้า - วันเสาร์ ไม่ควรหว่านกล้าเพาะปลูก
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้