ขอนบ่มีเห็ด

ID: 
005
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “ขอนบ่มีเห็ด” กล่าวถึงสำนวนสุภาษิต “ขอนบ่มีเห็ด” ซึ่งเป็นสุภาษิตล้านนา มีความหมายว่า สิ่งของหรือคนที่ไม่มีประโยชน์หรือหมดประโยชน์ ผู้คนย่อมไม่ให้ความสนใจ ก็เปรียบเสมือนขอนไม้ที่ไม่มีเห็ดขึ้นเกาะ สำนวนนี้ใช้กับผู้ที่ไม่มีบุตรหลานดูแลยามแก่เฒ่า
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้