กะโลงปู่จาครู

ID: 
002
ประเภท: 
กะโลง
ทำนอง: 
อื่อกะโลง
หมวดหมู่: 
ประเพณีและวัฒนธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์กะโลงเรื่อง “กะโลงปู่จาครู” กล่าวถึงการบูชาครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ การไหว้บูชาครูนิยมใช้ หญ้าแพรก สัญญาลักษณ์ของความอดทน ความเจริญงอกงาม ดอกเข็ม สัญญาลักษณ์ของสติปัญญาที่เฉียบคม เป็นต้น
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้