พระครูสถาพรธรรมประโชติ

นามแฝง: 
ตุ๊ลุง
ที่อยู่: 
วัดดอนชัยท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๒ เป็นบุตรของพ่ออุ่น แม่แก้ว คำใจใส่ นามปากกา “ ตุ๊ลุง” ที่อยู่ปัจจุบัน วัดดอนชัยท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๒๙๖๐๗

การศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี พ.ธบ.มหาจุฬาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่
 • นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดดอนชัย ตำบลสันปูเลย จังหวัด เชียงใหม่

การทำงาน

 • เจ้าอาวาสวัดดอนชัยท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • เจ้าคณะตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
 • ครูใหญ่เพจ “ โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ”
 • เป็นผู้สอนภาษาล้านนา ตั๋วเมือง ที่ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่ เลขที่ ๗๓ หมู่ ๓ ตำบลดอยสะเก็ด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน

 • เขียนค่าวฮ่ำ สำนวนอาลัยในหลวง โดยการรวบรวมของสถานีวิทยุ NBT
 • เขียนค่าวฮ่ำในหนังสือค่าวฮ่ำน้ำใจ๋ ในหัวข้อเรื่อง “ ความต๋าย ”รายได้เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลสวนปรุง
 • ประพันธ์ค่าวเรื่อง “ อาลัยในหลวง” โดยการติดต่อจากคุณ นันทนา อินหลี หัวหน้ากรมประชาสัมพันธ์ช่อง N.B.T. เพื่อรวบรวมไว้ยังหอสมุดแห่งชาติ
 • เป็นผู้ตรวจสอบฉันทลักษณ์ค่าว ในหนังสือ “ ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋”
 • เขียนค่าวฮ่ำบนเฟสบุ๊คในเพจต่างๆ เช่น โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ ชมรมคนรักค่าว ค่าวคนบ้านนอก สืบสานล้านนาฮักษาค่าว จ๊อย ซอ ชมรมฮีตฮอยบ่เก่าเฮาคนเมือง ฯลฯ