นายอำนวย กลำพัด

นามแฝง: 
อำนวย กลำพัด
ที่อยู่: 
๖๘/๑ หมู่ ๖ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประวัติเจ้าของผลงาน

นายอำนวย กลำพัด นักธุรกิจและศิลปินชื่อดังของเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นบุตรนายละออ และนางทองดี กลำพัด เกิดที่อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ย้ายตามครอบครัวมารับราชการทหารที่จังหวัดเชียงใหม่ และมาตั้งรกรากที่บ้านเลขที่ ๑๑๐-๑๑๔ ถนนกองทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวได้ว่าคุณอำนวยได้เติบโตและเป็นคนเชียงใหม่โดยแท้

การทำงาน

 • เจ้าของผู้จัดการร้านตัดเย็บผ้า “อำนวยภรณ์” ใต้อาคารศรีโตเกียว ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่
 • สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘
 • เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดลำพูน เขตป่าซาง ๑ สมัย
 • อาจารย์บรรยายพิเศษมุขปาฐะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ การสัมผัสชาวบ้าน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
 • อาจารย์บรรรยายพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • เจ้าของสวนอาหารอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • เจ้าของร้านขายยาอำนวย บ้านเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • เจ้าของตลาดนัดวัวควายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บ้านเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • เจ้าของ ผู้จัดการ ป่าตองธุรกิจโฆษณา ป่าตองคาเฟ่ ห้องบันทึกเสียง พี.ทีซาวด์
 • กรรมการที่ปรึกษาชมรมนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่
 • สมาชิกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • ฝ่ายประสานงาน ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย
 • นักจัดรายการวิทยุ “ค่าวฮ่ำ” (กวีล้านนา) ทั่วภาคเหนือ ๘ จังหวัดตอนบน

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ