นายผไทธง วงค์สุวรรณ์

นามแฝง: 
แต้ม เติมรัก
ที่อยู่: 
๑๖๑ /๑ หมู่ ๕ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ นามปากกา “แต้ม เติมรัก” เป็นบุตรของ นายสม และนางบุญปั๋น วงค์สุวรรณ์ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๑ /๑ หมู่ ๕ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๕๐๐๒๓๒

การศึกษา

  • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเกว๋นและโรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • นักการเมืองท้องถิ่น
  • รองประธานสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
  • สมาชิกศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่

ผลงาน

  • เจ้าของผลงานร่วมในหนังสือ “ ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋” โดยรวบรวมผลงานค่าว จากบรมครูจำนวน ๔๓ ท่าน / รูป จำนวน ๔๓ เรื่อง
  • แอดมิน เพจ ชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ
  • เขียนค่าวฮ่ำในเพจ โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ ฮีตฮอยบ่เก่าเฮาคนเมือง ชมรมค่าวฮ่ำกำเครือ คนเมืองเหนือ และชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ