นายบุญส่ง พรหมฤทธิวงศ์

นามแฝง: 
หนานมีขี้เมี้ยง
ที่อยู่: 
๓๘ หมู่ ๒ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๐๓ นามปากกา “หนานมีขี้เหมี้ยง” เป็นบุตรของนายวงศ์ จันทาพูน และนางน้อย ปัญญาโส ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๒ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ – ๓๐๕๗๓๐๘

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยสงฆ์จิตตภาวัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • จบนักธรรมชั้น ตรี-เอก สำนักเรียนวัดบ้านถ้ำ ปี ๒๕๑๖

การทำงาน

 • นักจัดรายการวิทยุ “รายการสืบสานตำนานเมืองเหนือ”
  - คลื่น 99.50 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 88.50 มิวสิคไลน์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 96.00 วิทยุคนรักเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • นักจัดรายการวิทยุ “รายการข่าวเด่นเพลงดี หนานมีขี้เมี้ยง”
  - คลื่น 97 ลุ่มน้ำคำเรดิโอ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 106.50 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  - คลื่น 95.75 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  - คลื่น 102.25 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  - คลื่น 95.00 เคทีคนดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 101.75 วิทยุคนเมือง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น96.00 คนรักเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 104.25 ใจรักเรดิโอ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 89.00 สบายใจเรดิโอ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  - คลื่น 105.75 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 106.25 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  - คลื่น 102.75 อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 96.50 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  - คลื่น 92.00 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • รับออกแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
 • สมาชิกของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรรกรรมล้านนา
 • สมาชิกของสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ