วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
บริการเอกสารหายาก

       เอกสารหายาก (Rare books) คือ เอกสารเพื่อการค้นคว้าวิจัยชั้นสูงที่มีคุณค่าและหาได้ยากในห้องสมุดต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถหาซื้อได้จากสำนักพิมพ์หรือร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไป เอกสารหายากให้บริการที่งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ ชั้น ๔ มีจำนวนทั้งหมด ๔,๘๓๕ เล่ม (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔)จัดเก็บในลักษณะชั้นปิด จัดให้ยืมอ่านในบริเวณห้องบริการข้อมูลภาคเหนือเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร

       ขอบเขตและสถิติของเอกสารหายากที่สำนักหอสมุดจัดเก็บ
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔)

ลำดับ ประเภทของเอกสารหายาก จำนวน (เล่ม)
๑.

หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ และพิมพ์จำนวนจำกัด ได้แก่
๑.๑  หนังสืออนุสรณ์งานศพ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานศพ
๑.๒  หนังสืออนุสรณ์ต้อนรับน้องใหม่ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑.๓  หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบทุก 100 ปี หรือมากกว่านั้นของ
หน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชน 
๑.๔  หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นของชำร่วยในงานทำบุญอายุ 


๓,๘๑๓
๕๔
๖๒

๑๑๔
๒. หนังสือที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในยุคใดยุคหนึ่ง เช่น เหตุการณ์ ๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖,       ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ และพฤษภาทมิฬ เป็นต้น ๔๕
๓. หนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือที่เกี่ยวกับราชวงศ์ทุกพระองค์ ๔๖๕
๔. หนังสือที่พิมพ์ก่อน พ.ศ. ๒๔๗๖ หรือ ก่อน ค.ศ. ๑๙๐๐ ๕๔๕
๔. หนังสือเก่าที่มีความสำคัญในด้านที่เป็นเอกสารปฐมภูมิเกี่ยวกับประวัติการพิมพ์ของภูมิภาค ประเทศ หรือท้องถิ่น (หนังสือพิมพ์คนเมือง) ๒๓๒
๕. หนังสือที่พิมพ์ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งมีลักษณะตัวสะกดการันต์ ต่างไปจากหนังสือภาษาไทยโดยทั่วไปที่พิมพ์ในปีอื่นๆ
๖. หนังสือที่มีประวัติการครอบครอง ว่าเคยเป็นของบุคคลสำคัญ หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงผู้ใดมาก่อน
๗. หนังสือที่มีภาพประกอบที่สวยงามหาได้ยาก หรือมีค่ามาก
๘. หนังสือที่จัดทำด้วยวัสดุที่มีค่าอย่างประณีต หรือสวยงาม มีการเย็บปกเข้าเล่มพิเศษ หรือเป็นหนังสือที่มีขนาดพิเศษ เช่น เป็นฉบับพิมพ์ย่อส่วน หรือขนาดใหญ่กว่าหนังสือปกติ

หนังสือหายาก (ภาษาไทย) = ๔,๘๓๕ เล่ม
                  (ต่างประเทศ) =     ๓๕๕ เล่ม
                             รวม  = ๔,๘๓๕ เล่ม

       สถิติจำนวนเอกสารหายากแบ่งตามหมวดหมู่ของเอกสาร
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔)

เอกสารหายากแบ่งตามหมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
หมวด ๐๐๐ ๒๓๐
หมวด ๑๐๐ ๔๐
หมวด ๒๐๐ ๘๖๖
หมวด ๓๐๐ ๘๒๑
หมวด ๔๐๐  ๖๙
หมวด ๕๐๐  ๓๗
หมวด ๖๐๐ ๒๑๕
หมวด ๗๐๐ ๒๒๓
หมวด ๘๐๐ ๕๐๖
หมวด ๙๐๐ ๑,๘๐๘
นวนิยาย ๑๙
รวม ๔,๘๓๕

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1699633 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::