วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ : พระพุทธ พระคณาจารย์ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 และที่สุดของทำเนียบเหรียญทองคำ วัตถุมงคลต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และการสะสมระดับอาชีพ
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 632 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 294.34218 ช81ช
นายโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ผู้จัดพิมพ์หนังสือชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ ฯ หนังสือที่ได้รวบรวมภาพพระเครื่องที่ได้รับการตรวจสอบและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และล้วนเป็นพระเครื่องที่หาได้ยากยิ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่สะสมพระเครื่องในระดับแนวหน้าของประเทศไทย นอกจากนี้เรื่องราวภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียน ได้สะท้อนความคิดเห็นผ่านมุมมองของความรัก แรงบันดาลใจ เจตนารมณ์ ความนิยมชมชอบ หลักการ และวิสัยทัศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักสะสม ต่อไป 

   
ชื่อเรื่อง สหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ปิดทองหลังพระ
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 387 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 920.71 ส1911ส
หนังสือ “สหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ปิดทองหลังพระ” จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ม.ป.ช., ม.ว.ม.. ต.จ.ว. ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ประกอบด้วยอัตชีวประวัติ ผลงานเกียรติประวัติ และภาพประกอบของผู้วายชนม์ ตลอดชีวิตที่ถวายตัวเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเกษตรในพระองค์ ปฏิบัติราชการสนองพระราชดำริ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๖ เป็นต้นมา จนกระทั่งประสบอุปัทวเหตุคอปเตอร์ตกจนถึงแก่อนิจกรรม ขณะไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

   
ชื่อเรื่อง หลักการจัดสวนและการบำรุงดูแลรักษาราชอุทยาน กับปัญหาพฤกษาพรรณ
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 181 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 712.6 ห1711
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ม.ป.ช., ม.ว.ม.. ต.จ.ว. ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งหนังสือหลักการจัดสวนและการบำรุงดูแลรักษาราชอุทยาน กับปัญหาพฤกษาพรรณ เป็นหนังสือที่ผู้วายชนม์ได้ให้คำแนะนำเรียบเรียง 

   
ชื่อเรื่อง จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His majesty The King's Paintings
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 27 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 750 ศ375จ
หนังสือ “จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์เพื่อประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 ภายในประกอบด้วยพระราชประวัติพรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านจิตรกรรม จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   
ชื่อเรื่อง ประเพณีพิธีไทย รวมประเพณีและพิธีต่าง ๆ ของไทยที่น่ารู้ / ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์ 2517
จำนวนหน้า 428 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 390.09593 พ415ป
หนังสือ “ประเพณีพิธีไทย” เป็นพระนิพนธ์ของ ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มย่อยๆ มาแล้วหลายครั้งในชื่อเรื่องต่างๆ กัน ทุกๆ ตอนเป็นเรื่องเดียวกับประเพณีพิธีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนได้ทรงนิพนธ์ไว้ด้วยข้อความที่กระทัดรัด ภายในประกอบด้วยเนื้อหาของประเพณีไทยสมัยโบราณ เช่น ประเพณีทำขวัญ 3 วัน ทำขวัญเดือน โกนจุก เป็นต้น รวมถึงประเพณีและความเชื่อในงานและพิธีต่างๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องสีมงคล เป็นต้น


หน้า | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1699636 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::