วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวนหน้า
เลขเรียกหนังสือ
    

ผู้แต่ง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง เขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวนหน้า 68 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
เลขเรียกหนังสือ ภน 633.18 ว3211กช
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง : การรวบรวมบทความวิชาการจากงานประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : โครงการ
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวนหน้า 271 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 390.095936 ล255
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง ล้านนากับเพื่อนบ้าน
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวนหน้า 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 959.36 ก275ลพ
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง พระปลัดเชี่ยวชาญ สุวิชชาโน เรียบเรียง
ชื่อเรื่อง ๔๒ พรรษา ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : วิทอินดีไซน์
ปีที่พิมพ์ 2557
จำนวนหน้า 158 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 922.943 ศ173พ
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1699641 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::