วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
กิจกรรมศูนย์สนเทศภาคเหนือ
 สมาชิกชมรมชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ต้นดอก
 นิทรรศการสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2559
 บุคลากรสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Ms. Grazyna Rosinska (Liaison Librarian) RMIT University Library, Melbourne Victoria, Australia เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการฐานข้อมูลภาพถ่าย ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นิทรรศการภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : อดีตและปัจจุบัน (Phto Exhibition Chiang Mai University : Then & Now)
 กิจกรรมสืบสานศิลปะงานใบตอง สวยดอกล้านนา
 นิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เครื่องเขินล้านนา : มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สารสนเทศดิจิทัล”
 กิจกรรมจัดฝึกอบรมการฉลุลายกระดาษสา
 นิทรรศการสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2557
 นิทรรศการเรื่อง “ผญาปัญญาฅน ยอง : ย้อนวันวาน ผ่านงานศิลป์ จากศิลปินลูกเมืองยอง” และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เงาหัว ตัวตน สะหลีฅนยอง”
 พิธีเปิดนิทรรศการ "ตามรอยล้านนาจากภาพถ่ายในอดีต"
 บรรณารักษ์ Asian Collections, National Library of Australia เยี่ยมชมงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ
 สมาชิกข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (ศปศ.) ธปท.ศึกษาดูงาน
 นิทรรศการแนะนำเว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
 Dr. Dan Carey, President of Edgewood College พร้อมด้วยบุตรชาย Mr. Christopher เยี่ยมชมงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ
 ภาพการเยี่ยมชม ในพิธีรับมอบหนังสือ 14 พ.ค. 2550
 ภาพกิจกรรมนิทรรศการสงกรานต์ล้านนา หรือปีใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๖๙

 

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1699638 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::